fbpx

Pressmeddelande

May 11, 2023

Skrotfrag etablerar sig i Stockholm genom att förvärva Sollentuna bildemontering

 Återvinningsföretaget Skrotfrag fortsätter att växa genom att förvärva Sollentuna bildemontering i Stockholm. Det innebär att företaget etablerar sig i huvudstadsregionen och nu finns representerat på 26 olika platser runt om i landet.
– Genom förvärvet av Sollentuna bildemontering tar Skrotfrag steget in i denna region och fortsätter med enkel och effektiv återvinning för stockholmarna.
Det gynnar miljön och den nödvändiga cirkulära återvinningsekonomin säger Emil Johansson, vd på Skrotfrag.

 Det var väldigt nöjda köpare och säljare som ingick avtalet som innebär en utökad möjlighet att erbjuda marknaden ett ökat tonnage av cirkulär råvara på ett mer rationellt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

– En del av vår kärnverksamhet och där vi en gång startade upp verksamheten för mer än 50 år sedan handlar om att se till att gamla bilar blir en ny cirkulär råvara för framtiden. Det är centralt att vi vill vara nära våra kunder geografiskt för att kunna ge personlig service. Dagens förvärv är ett viktigt steg i vårt arbetssätt att verkligen göra materialåtervinning lokal, enkel och med omtanke om miljön, betonar Emil Johansson.

 Genom att Skrotfrag har ett flertal olika anläggningar möjliggör det för företaget att arbeta med klimatsmarta logistiklösningar. Förvärvet av Sollentuna bildemontering innebär en ytterligare geografisk förtätning mellan anläggningarna som gör att man effektivt kan planera materialflöden

till fragmenteringsanläggningar och smältverk med minskad miljöpåverkan.

Skrotfrag grundades 1972 som en bilskrot av Lars Johansson som åkte runt med en mobil press och pressade skrotbilar för att sedan expandera med egna anläggningar för mottagning och fragmentering av metallskrot på olika platser runt om i Västsverige. Idag är Skrotfrag ett av de största företagen inom återvinning av järn- & metallskrot i Sverige, med cirka 160 anställda på 26 olika anläggningar och med en omsättning på cirka 1,8 miljarder kronor.

Bild från vänster: Peter Werner, Karl-Hugo Werner Sollentuna Bildemontering, Emil Johansson, Paul Johansson Skrotfrag.

 

Foto:Tibor Skrotfrag

Back

en_GBEN