fbpx

Meningsfullt

mar 16, 2023

Jag sanerar skrotbilar som efter bearbetning skickas till smältverk för att bli ny råvara.
Ett meningsfullt arbete där vi återvinner det vi kan på ett bra sätt.
Anders Axelsson, Skrotfrag Oskarshamn

Tillbaka

sv_SESV