fbpx

historia

Hållbara tankar sedan 1972

Skrotfrag grundades av Lars Johansson år 1972. Lars startade med att etablera bilskrotar i Göteborgsregionen, samt att åka runt och pressa skrotbilar. Därifrån utvecklade han företaget genom att bygga en anläggning för fragmentering i Agnesberg, utanför Göteborg. Idag drivs företaget av Lars söner, Emil och Paul, som utvecklar företaget med långsiktiga och hållbara målsättningar.

Paul och brodern Emil har vuxit upp med företaget och har sedan unga år arbetat i olika roller i företaget. Skrotfragkoncernen är idag ett av de största företagen inom återvinning av skrot och metall i Sverige, med över 100 anställda på 24  filialer och med en omsättning > 1 miljard kronor.

våra värderingar

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT
& VI GÖR VARANDRA BRA

På Skrotfrag arbetar vi effektivt och hållbart samt har en lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom branschen. Vi utvecklar det som behövs för att våra medarbetare skall må bra och prestera med balans. Dessutom tar vi ansvar för att våra affärer följer det reglemente som finns och håller en ekonomi i balans, för att både kunder och medarbetare skall känna sig trygga i att vi bedriver ett hållbart och trovärdigt företagande. På Skrotfrag skall det helt enkelt vara lätt att göra rätt och vi skall göra varandra bra.

miljö och iso

Kvalitetarbetet

Våra gemensamma resurser är under press från en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning. En övergång till en cirkulär ekonomi krävs för att spara på resurserna och minska på klimatförändringar för kommande generationer. I en cirkulär ekonomi återanvänds och återvinns så mycket som möjligt – om och om igen. Då metaller lämpar sig särskilt väl för detta är Skrotfrag en självklar och bestående del av den cirkulära ekonomin.

Skrotfragkoncernen strävar efter att vara ett miljövänligt företag inom återvinningsbranschen. Vi har tagit fram en miljöpolicy som leder oss i såväl det dagliga som det strategiska arbetet. Utifrån denna driver vi det miljöförbättrande arbetet framåt och tar ständigt nya spännande kliv. För att följa upp och ytterligare intensifiera detta arbete så är våra fragmentationsanläggningar certifierade enligt ISO 14001.

transporter

Från det lilla till det stora

I och med att kommuner, företag och privatpersoner blir mer medvetna om möjligheten att återvinna material, lämnas skrot in till de olika filialerna. För att flytta material inom Sverige används landsvägstransporter och vid transport som råvara används sjöfart.

Vid transport på vägar används främst transportörer med Euro6 motorer, väl fyllda containers, samkörning av material och så långt det är möjligt returtransporter för att minimera tomma transporter. Ovanstående görs för att minska utsläpp av koldioxid till luft.

KONTAKTA OSS

Skrotfrag AB

Box 11, 424 21 Angered, Sweden
Tel: +46 (0)31 332 39 90
Fax: +46 (0)31 332 39 91
info@skrotfrag.se
Org.no.: 556159-6759

Sälja till oss: Kontakta din
närmaste filial, se anläggningar.

Exportförsäljning: Paul Johansson

Ekonomifrågor: ekonomi@skrotfrag.se

Miljöfrågor: Per-Ola Berthelsen

Bilskrotning: Paul Johansson

sv_SESV