Hjälp vår planet!

Sälj ditt skrot till oss och bidra till de globala målen.

Vi gör skrot till råvara!

VÅRA MEDARBETARE TRIVS HOS OSS

I vår senaste medarbetarundersökning så svarar 100% av våra anställda att de trivs hos oss! Vi gör...

DET SKALL VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT OCH VI GÖR VARANDRA BRA

Den 10 och 15 september 2020 har vi fortbildning Oskarshamn och Agnesberg, inom det senaste i...

NY FILIAL I KRISTINEHAMN

Senaste filialen i Skrotfrags koncern finner ni i Kristinehamn. En mycket fin anläggning som du är...

VI FIRAR JORDDAGEN – VAR MED PÅ FESTEN!

Omfattande beteendeförändringar krävs för att minska klimatförändringen. Delta i vårt arbete med...

VI LÅNAR PLANETEN FRÅN VÅRA BARNBARN

Var rädd om den!

VARFÖR SKA DU
VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Koncernen Skrotfrag AB arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030.
Läs mer om vad vi gör för att uppnå dessa delmål.

SKROTFRAG I SIFFROR

Antal filialer

Antal medarbetare

tusen ton Sparade koldioxid utsläpp 2019

GWH Sparad energi 2019

tusen ton Återvunnet material 2019