fbpx

Hjälp vår planet!

Sälj ditt skrot till oss och bidra till de globala målen.

Vi gör skrot till råvara!

Gott Nytt

Detta år 2020 har sannerligen varit ett speciellt år för oss på alla plan. När världen gungar runt...

läs mer

Lucka 24

I lucka 24 har vi inga frågor kvar, för här kommer Jan Inge och hans team i Uddevalla med alla...

läs mer

Lucka 23

Packar de ned julklappar, eller? Öppna lucka 23 så får du se 🤗 Vad som hände den 23 december,...

läs mer

Lucka 22

Står de och väntar på en fanfar, eller? Öppna lucka 22, så får du se🤗 Att Lars Johan Hjierta idag...

läs mer

Gott Nytt

Detta år 2020 har sannerligen varit ett speciellt år för oss på alla plan. När världen gungar runt...

Lucka 24

I lucka 24 har vi inga frågor kvar, för här kommer Jan Inge och hans team i Uddevalla med alla...

Lucka 23

Packar de ned julklappar, eller? Öppna lucka 23 så får du se 🤗 Vad som hände den 23 december,...

Lucka 22

Står de och väntar på en fanfar, eller? Öppna lucka 22, så får du se🤗 Att Lars Johan Hjierta idag...

VI LÅNAR PLANETEN FRÅN VÅRA BARNBARN

Var rädd om den!

VARFÖR SKA DU
VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Koncernen Skrotfrag AB arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030.
Läs mer om vad vi gör för att uppnå dessa delmål.

SKROTFRAG I SIFFROR

Antal filialer

Antal medarbetare

tusen ton Sparade koldioxid utsläpp 2019

GWH Sparad energi 2019

tusen ton Återvunnet material 2019