fbpx

Hitta bilskrot nära dig:

Hjälp vår planet!

Sälj ditt skrot till oss och bidra till de globala målen.

Vi gör skrot till råvara!

Meningsfullt

Jag sanerar skrotbilar som efter bearbetning skickas till smältverk för att bli ny råvara. Ett...

läs mer

Tillsammans

Skrotfrag tillsammans med kunder och smältverk gör det vi kan för att erbjuda...

läs mer

Meningsfullt

Jag sanerar skrotbilar som efter bearbetning skickas till smältverk för att bli ny råvara. Ett...

Tillsammans

Skrotfrag tillsammans med kunder och smältverk gör det vi kan för att erbjuda...

Bibehålla fokus

-Under en lågkonjunktur verkar vi för att bibehålla fokus på affärsutveckling och...

Aktiv fritid och gemenskap

En grundpelare i samhället är föreningar som verkar för en aktiv fritid och gemenskap. Skrotfrag...

VI LÅNAR PLANETEN FRÅN VÅRA BARNBARN

Var rädda om den!

Hållbara tankar
sedan 1972

Det ska vara LÄTT
att göra RÄTT!

24 filialer i södra och
mellersta Sverige

Kvalitetsarbetet

Från det lilla till det stora

Bli en HJÄLTE du med!
Jobba hos oss.

VARFÖR SKA DU
VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• ISO 45001 – Arbetsmiljö

VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Koncernen Skrotfrag AB arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030.
Läs mer om vad vi gör för att uppnå dessa delmål.

SKROTFRAG I SIFFROR

Antal filialer

Antal medarbetare

tusen ton Sparade koldioxid utsläpp

GWH Sparad energi

tusen ton Återvunnet material

sv_SESV