fbpx

Hjälp vår planet!

Sälj ditt skrot till oss och bidra till de globala målen.

Vi gör skrot till råvara!

Lucka 4

Är det saker som till ett skepp kommer lastat, eller? Öppna lucka 4 så får du se 😊 Att livet...

läs mer

Lucka 3

Är det solsken i blicken Håkan ser, eller? Öppna lucka 3 så får du veta mer 😊 Det är lätt att...

läs mer

Lucka 2

Allt är inte guld som glimmar, eller? Öppna lucka 2 så ser du och förstår 😊 Vi vet att vi mår bra...

läs mer

Lucka 1

En magisk tid har vi framför oss och endast 24 dagar kvar till jul. Skrotfrags julkalender kommer...

läs mer

Lucka 4

Är det saker som till ett skepp kommer lastat, eller? Öppna lucka 4 så får du se 😊 Att livet...

Lucka 3

Är det solsken i blicken Håkan ser, eller? Öppna lucka 3 så får du veta mer 😊 Det är lätt att...

Lucka 2

Allt är inte guld som glimmar, eller? Öppna lucka 2 så ser du och förstår 😊 Vi vet att vi mår bra...

Lucka 1

En magisk tid har vi framför oss och endast 24 dagar kvar till jul. Skrotfrags julkalender kommer...

VI LÅNAR PLANETEN FRÅN VÅRA BARNBARN

Var rädd om den!

VARFÖR SKA DU
VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS?

• ISO 9001 – Kvalitet
• ISO 14001 – Miljö
• AFS 2001:1 – Arbetsmiljö

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Koncernen Skrotfrag AB arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030.
Läs mer om vad vi gör för att uppnå dessa delmål.

SKROTFRAG I SIFFROR

Antal filialer

Antal medarbetare

tusen ton Sparade koldioxid utsläpp 2019

GWH Sparad energi 2019

tusen ton Återvunnet material 2019