fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Skrotfrag AB har arbetat mycket med de incitament som beskrivs i mål 16:

16.5 – Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
16.7 – Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Samhällsansvar

Skrotfrag är idag beläget på 23 verksamhetsorter. Det är viktigt att ha en relation till de lokalsamhällen där företaget är verksamt i, det kan innefatta ett samhällsengagemang för att bidra till samhällsutvecklingen. De olika filialerna sponsrar huvudsakligen olika lokala föreningar och välgörenhetsorganisationer. Det är även viktigt att få in ny arbetskraft samt att bevara de anställda som vi har. 

Mänskliga rättigheter

Skrotfrag stödjer och respekterar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt säkerställer att vi inte medvetet medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna. Skrotfrag följer även ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Skrotfrag accepterar inte någon form av slavarbete, tvångsarbete eller illegal arbetskraft i produktionen av varor eller tjänster.

Tillbaka till översiktsbilden av ALLA globala målen
sv_SESV