fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Skrotfrag arbetar för att mål 5 fungerar inom koncernen:

5.1 – Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

För att kunna uppfylla målen har det bl. a beslutats att medarbetarsamtal och skyddsrond ska utföras av chef för att lyfta frågorna kring arbetsförhållandena, här diskuteras även frågan hur vi kan ta tillvara på den kunskapen som finns i organisationen samt hur varje individ önskar utvecklas. En lönekartläggning gjordes under 2017 och den visar att ingen könsbunden lönediskriminering förekommer. Skrotfrag har personal med bakgrund från flera länder och ser detta som berikande.

Företaget har 116 medarbetare varav 19 kvinnor och 97 män. På de olika befattningarna är fördelningen följande:

Ledningsgrupp

  • Män 67%
  • Kvinnor 33%

Filialchef

  • Män 100%
  • Kvinnor 0%

Filialchef ”liten”

  • Män 100%
  • Kvinnor 0%

Övriga

  • Män 82%
  • Kvinnor 18%

Totalt

  • Män 84%
  • Kvinnor 16%

Sammanställningen visar på att det råder en snedfördelning mellan könen. Det är dock glädjande att kvinnorna procentuellt har ökat från förra mätningen. År 2014 var andelen 13 % kvinnor och 87 % män. År 2017 är andelen 16 % kvinnor och 84 % män. En utmaning är att fortsätta sträva efter att få en arbetskraft som alltmer speglar befolkningen, inte minst genom att fortsätta att satsa på att rekrytera kvinnliga medarbetare till våra gårdar.

Tillbaka till översiktsbilden av ALLA globala målen
sv_SESV