fbpx

Cirkulär Ekonomi

maj 4, 2022

Skrotfrag reder ut begreppet Cirkulär ekonomi!

Cirkulär ekonomi är ett uttryck som hörs allt oftare, men vad betyder det egentligen?

Begreppet riskerar ofta att användas för brett och mestadels handla om avfallshantering, men det är egentligen så mycket mer. Cirkulär ekonomi kan jämföras med linjär ekonomi som handlar om att utvinna naturresurser, producera, konsumera för att efter en tid kassera. Ett mer vedertaget uttryck för linjär ekonomi är “slit-och-släng-samhället”.

Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär ekonomi som handlar om att ta hand om allt som tillverkas och se till att förbrukade produkter återvinns och återanvänds så mycket som möjligt. En övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig för att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser. Vi på Skrotfrag återvinner för framtiden, välkommen till någon av våra 24 anläggningar för att göra detsamma!

Tillbaka

sv_SESV