fbpx

Transformatorer

Vid skrotning av transformatorer måste extra säkerhetsåtgärder tas då de kan innehålla farligt avfall i form av isoleroljor, kvicksilver och PCB. Det finns dessutom metaller som skall återföras till kretsloppet utan att miljöfarliga ämnen sprids.

SKROTA TRANSFORMATORER

I Ulricehamn sanerar vi transformatorerna helt enligt miljöföreskrifter och krav. För att materialåtervinna metallerna skickas de sedan till någon av våra fragmenteringsanläggningar. Vi transporterar, förvarar, demonterar och återrapporterar detaljerad avfallsstatistik som uppfyller myndighetskrav. Du kan vara säker på att vi återvinner alla beståndsdelar som går att återvinna.

LÄMNA DITT SKROT HOS OSS

Idag genomför vi insamling av transformatorer på flera orter runt om i landet. Välkommen att kontakta oss för mer information.

BETALNING

Skrotfrag är medlem i Svenska Järn och enligt branschorganisationens beslut upphör vi med kontanthantering från och med 1 januari 2013. Även checkar omfattas, eftersom de jämställs med kontanter. Som leverantör till oss har du möjlighet att få betalt på följande sätt:

Utbetalning via bankgiro (gäller företag)

Insättning sker via bankkonto eller swish  (privatperson)

Du kan bli ”fakturakund” (gäller företag)

garanti

Vi garanterar att all återvinning sker enligt gällande miljölagstiftning. Det som urtappats eller demonterats under miljösaneringen återvinns eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

Tillbaka till översiktsbilden av ALLA TJÄNSTER

sv_SESV